Στο πλαίσιο υλοποίησης Σχεδίου κινητικότητας Erasmus+ με κωδικό 2022-1-EL01-KA122- ADU  και τίτλο «Καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας πολυπολιτισμικών ομάδων  σε περιόδους πανδημίας» το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Σάμου συμμετείχε στο πρόγραμμα “Education in Finland and Estonia– Original best practices benchmarking course for teachers”, με τρεις εκπαιδευτές που ταξίδεψαν στην Φινλανδία και Εσθονία αντίστοιχα, κατά το διάστημα από 23 Ιουλίου έως και 30 Ιουλίου 2023.