Στο πλαίσιο του μαθήματος Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, την Πέμπτη, 18 Μαΐου είχαμε την χαρά να φιλοξενήσουμε στο σχολείο μας την Δικηγόρο κ. Κυρλή Φυλλιώ. Κατα την επίσκεψη της, αρχικά πραγματοποιήθηκε μια γενική ενημέρωση για το εργατικό δίκαιο  και την ισχύουσα νομοθεσία και στην συνέχεια μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με τα  εργασιακά δικαιώματα και την προάσπιση αυτών. Κύριος στόχος ήταν η επαγγελματι κή και εργασιακή ενδυνάμωση των μαθητών μας.